Feel me in the dark

even the moon has a dark side

If you want to know - ask.Next pageArchive

"Слаба е и бедна човешката реч, никога не може да се изкаже напълно това, което става в човешкото сърце."

- Димитър Талев ”Железният светилник”

(Source: fuckofffdarling, via nnadq)

"Разочарованието винаги идва от човека , към когото храня особено доверие.Такава е структурата на моето съзнание.Аз съм доверчива , но не в глупашкия смисъл , а в моралния.Мисля , че след като аз се отнасям доверчиво към ближния си , трябва да има отговорност.Когато има разминаване го преживявам тежко.Боледувам..И когато го изболедувам , този човек го няма вече за мен..Изчезва..Това е нещо като смърт."

-

(Source: lost-in-the-shadows100, via nnadq)

:)pf
some days you can’t tell whether its six in the morning or six at night. some days you don’t give a shit. some days the light doesn’t leave the room.